Nu wat deze vogel betreft,

dit is een typisch zwart vogel die men gerust mag catalogeren als een monomelanici vogel. Voor mij zijn monomelanici, vogels die maar één soort pigment bezitten (zoals de naam trouwens zegt). Dit zijn vogels die ofwel alleen eumelanine bezitten ofwel alleen phaeomelanine bezitten. In het verleden hebben wij veel monomelanici vogels gekweekt in bruinwit. Dit waren vogels die uitsluitend phaeomelanine bezaten. Zulke vogels hebben wij (terecht trouwens) niet meer als standaard aanvaard omdat bij deze vogels er geen sprake kon zijn van maximaal eumelanine bezit, hetgeen we van deze mutatie (zwarte eumelanine werd omgezet in bruine eumelanine) konden verwachten. Deze vogel is nu typisch een zwarte vogel met alleen maar eumelaninebezit. Een monomelanici vogel dus. Aangezien we van een zwarte vogel mogen verwachten dat deze maximale eumelanine en maximale phaeomelanine bezit is dit dus FOUT. Deze vogel is een typisch Italiaans en/of Spaans product waar ze uit bijna alle vogels de phaeomelanine hebben weggekweekt. Voor vol pigmentvogels is dit dus een kapitale vergissing. Vele liefhebbers denken als de kleur tussen de bestreping zo licht is dat dit te wijten is aan de werking van de azulfactor. Niets is minder waar. De azulfactor zorgt er wel voor dat de bruine phaeomelanine wordt omgezet in grijze phaeomelanine maar vermindert deze niet. Wel is het zo dat de meeste azulvogels die wij op dit ogenblik kweken of die wij in de nest waarnemen vogels zijn die weinig phaeomelanine bezitten, waardoor men een (te) vlugge conclusie maakt/kan maken dat de azulfactor phaeomelanine reduceert. Meer nog dan vroeger zullen onze keurders de vogels moeten beoordelen enerzijds op eumelaninebezit en anderzijds op phaeomelaninebezit... (zie in een andere bijdrage mijn zienswijze hieromtrent). Azulfactor is een optische factor die men gerust in dezelfde categorie als de citroenfactor mag onderverdelen... Zij het dat deze reeds optreedt van in de nest. Een aparte categorie voor vogels met citroenfactor en zonder citroenfactor doen wij toch niet? Of toch?... Hebben wij dit niet gedaan in de bruinreeks?... Was deze beslissing dan ook wel correct?... De kobaltfactor is slechts een factor die de bruine phaeomelanine wat vermeerdert. Deze vermeerdering zal des te spectaculairder zichtbaar zijn als de vogel bijna geen phaeomelanine bezit. Beeld je onze bruinwitte vogels van vroeger in. Of daar nu een kobaltfactor aan toegevoegd werd of niet dat zal niet veel verschil uitmaken... Maar ga je deze kobaltfactor inkweken bij vogels die minder phaeomelanine bezitten (zoals onze zwarte vogels bv.) dan zie je het verschil wel degelijk. Dus de impact van de kobaltfactor is in belangrijke mate afhankelijk van het phaeomelaninebezit van deze vogels. Sommige liefhebbers beweren dat door het inbrengen van bepaalde mutaties de vogels meer en meer op elkaar gaan beginnen lijken... Dat is inderdaad correct indien men in de zwartreeks en in de bruinreeks opteert voor monomelanici vogels in die zin dat de phaeomelanine wordt gereduceerd of bijna niet meer aanwezig is... Men moet weten dat Italianen en Spanjaarden dit nu zoal een 15 jaar zeker aan het doen zijn... Vogels selecteren die helemaal niet meer beantwoorden aan het genotype dat men normaal zou moeten aannemen voor deze kleurslagen. En als wij niet oppassen zijn we goed op weg om hen daarin te volgen... Deze uitspraak is helemaal niet correct indien men duidelijk het onderscheid maakt tussen de zwart en bruinreeks enerzijds en agaat en isabelreeks anderzijds... Waarbij men voor de zwartreeks én maximale eumelanine en maximale phaeomelanine vraagt en voor de agaatreeks en isabelreeks minimale phaeomelanine. Spijtig genoeg stellen we vast dat de meeste liefhebbers op dit ogenblik zich vooral laten leiden door het eumelaninebezit en door de (absurde eis) van lange brede bestreping in de zwartreeks.
Wat de pootkleur betreft.
De pootkleur bij deze vogel is een normale pootkleur bij monomelanici vogels zoals hierboven aangehaald. De kleur van de bek en de nagels wordt voornamelijk bepaald door het eumelanine bezit. De kleur van de poten wordt niet alleen bepaald door het eumelaninebezit maar eveneens door het phaeomelaninebezit én door de intensieffactor én door de azulfactor én door de citroenfactor... Zwarte poten kan men dus niet bekomen bij monomelanicivogels. Uiteraard wordt de kleur van de poten ook bepaald door de verstrekte voeding met een correcte zink-koper hoeveelheid/verhouding en een correcte dosering van het aminozuur cysteïne om de vorming van phaeomelanine mogelijk te maken. Aparte reeksen voor de nieuwe mutaties azul en kobalt kan een tijdelijke oplossing zijn maar nooit geen definitieve. Alle vogels in de agaatreeks en mutaties zoals pastel en topaas worden nu al aangeboden met de azulfactor. Niemand haalt het in zijn hoofd om hier aparte reeksen voor te voorzien. Nu al stellen we vast dat er ook in de zwartreeks al kampioenen worden toegekend die in het bezit zijn van de azulfactor... En dat zal in de zeer nabije toekomst niet meer in vraag worden gesteld... Rest nog alleen de kobaltfactor waar zovele liefhebbers nog geen raad mee weten wegens gebrek aan goed vergelijkingsmateriaal. Gelukkig zal dit ook maar een tijdelijk verschijnsel zijn. Men kan moeilijk volle pigmentvogels zoals zwart en bruin bestraffen omdat ze te goed voldoen aan de huidige standaardeisen van maximale eumelanine en phaeomelanine.

Foto en eigenaar vogel Johan Van Der Maelen
Tekst: Gilbert Vanden Borre
http://www.givabo.net