Bruinonyxgeelmozaïek TII

Algemene standaardnormen: bij deze mutatie wordt de bruin phaeomelanine belet in haar ontwikkeling waardoor de eumelanine iets matter wordt. In derugdriehoek (tussen de bestreping) en de kopstreek krijgen we een verdonkering. Bij de zwart en bruin reeks zal deze verdonkerig het best tot uiting komen, bij de agaat en isabel opmerkelijk minder. De pennen moeten volledig en egaal gemelaniseerd zijn. De melanine is ook matter dan bij de klassieke kanaries. Nog resterende phaeomelanine is foutief.
Foto:bruine eumelanine met donkerbruine-lichtgrijze phaeomelanine tussen de bestreping. Er is relatief weinig contrast tussen de bruine eumelanine en de donkerbruine (lichtgrijze) phaeomelanine in het rugdek. Is dit bij een bruinonix een pluspunt? De lichte broek, bij heel wat mozaïeken aanwezig (waarschijnlijk door jarenlange selectieve selectie om te voldoen aan de standaardeisen) is ook bij deze vogel zichtbaar. Of is dit een kenmerk van de onix? Afgelijnd mozaïekmasker met zichtbare doorkleuring van de aanwezige eumelanine en phaeomelanine.

Eigenaar vogel: Vanden Borre Gilbert
Eigenaar foto: De Schinkel Dirk