Bruinonyxgeelmozaïek TI

Algemene standaardnormen: bij deze mutatie wordt de bruin phaeomelanine belet in haar ontwikkeling waardoor de eumelanine iets matter wordt. In derugdriehoek (tussen de bestreping) en de kopstreek krijgen we een verdonkering. Bij de zwart en bruin reeks zal deze verdonkerig het best tot uiting komen, en bij de agaat en isabel opmerkelijk minder. De pennen moeten volledig en egaal gemelaniseerd zijn. De melanine is ook matter dan bij de klassieke kanaries. Nog resterende phaeomelanine is foutief.
Foto: donkerbruine eumelanine. Tussen de eumelanine bruingrijze phaeomelanine. Zet de onyxfactor de bruine phaeomelanine om in lichtbruingrijze phaeomelanine? Kenmerkend mozaïekpatroon.

Eigenaar vogel: Vanden Borre Gilbert
Eigenaar foto: De Schinkel Dirk