Zwart rood intensief pop

Omschrijving kleurslag zwartserie:
Intensieve vogels krijgen door samenspel van de intensief factor en blauwfactor een mooie zwarte kleur in vleugels en staartpennen. De rugbestreping is tamelijk breed en goed afgetekend en ononderbroken, ook de flankbestreping moet goed zichtbaar zijn en is tegenwoordig een must voor keurmeesters. Pootjes, snavel en andere hoorndelen hebben een zwarte kleur of tint. De blauwfactor zal ten goede komen in het zwart wit en zwart geel serie daardoor krijgt de vogel een helderder uitzicht.
Foto: Zelfde vogel al voorganger maar andere positie. Vogel is goed van model, kort en gedrongen, en bevedering is redelijk goed. Poten en bek zouden beter in harmonie kunnen zijn (zwarter) het was nu al wel vrij laat bij opname en vogels kregen al geruime tijd geen kleurversterkers meer vandaar misschien. Al zeer goede rugbestreping en mooie flanken aanwezig, is vogel waar al mee gewerkt is. Vogel is naar mijn mening al gekruist met Italiaans bloed? De vogel dat we te zien krijgen is een pop en vandaar ook al een betere flankbestreping. Mooie prestatie al is het nog maar het begin stadium. Het zwart in bestreping is goed zwart, de totaliteit van de vogel tussen pigment is al iets beter dan vorige op site en komt al iets donkerder over in het geheel. Dit doet natuurlijk geen afbreuk aan prestatie want zo kom je er nog niet te veel tegen. Goede vogel om mee te werken en was ook goed voor TT.

Eigenaar: De Keyser Robert
Eigenaar foto: De Schinkel Dirk