Bruin geel intensief

Omschrijving kleurslag bruinserie: de rugbestreping is tamelijk breed en goed afgetekend en minimaal onderbroken. Ook de flankbestreping moet goed zichtbaar zijn en is tegenwoordig een must voor keurmeesters. Donkerbruine vleugel en staartpennen enkel omzoomt met grondkleur. Goede diepe grondkleur goed zichtbaar tussen bruine bestreping. Indien minimale bruine phaeomelanine aanwezig moet ze vermengd zijn met de grondkleur die zo diep mogelijk moet zijn. Geen zichtbare schimmelsporen bij intensieve. Pootjes en snavel en andere hoorndelen egaal van kleur.
Foto: goede mengeling van onze en zuiderse vogels. Toch komt bestreping nogal warrig over en nog niet duidelijk genoeg en kan nog bruiner van bestreping, flanken zijn niet zichtbaar op foto maar zijn wel aanwezig. Grondkleur redelijk goed van oxidatie maar kan nog beter, vogel komt nog wat mat over. Redelijk goede vogel.

Eigenaar: Druyts Gust
Foto: De Schinkel Dirk