Bruingeel intensief

Omschrijving kleurslag bruinserie: De rugbestreping is tamelijk breed en goed afgetekend en minimaal onderbroken. Ook de flankbestreping moet goed zichtbaar zijn en is tegenwoordig een must voor keurmeesters. Donkerbruine vleugel en staartpennen enkel omzoomt met grondkleur. Goede diepe grondkleur goed zichtbaar tussen bruine bestreping. Indien minimale bruine phaeomelanine aanwezig, moet ze vermengt zijn met de grondkleur die zo diep mogelijk moet zijn. Geen zichtbare schimmelsporen bij intensieve. Pootjes, snavel en andere hoorndelen egaal van kleur.
Foto: Goede mengeling van onze en zuiderse vogels (is al aan gewerkt). Bestreping goed zowel op rug en flanken, goede donkerbruine melanine maar melanine zou voor mijn part nog zwartbruiner mogen zijn. Goed helder tussen de bestreping en vrij van zichtbare phaeomelanine. Redelijk goed geoxideerd geheel (grondkleur), maar kan nog donkerder. Minpuntje, op foto komt flank iets te licht over misschien beetje gebrek van bruine phaeomelanine daar? Goede kweek en TT vogel.

Eigenaar vogel: De schinkel Dirk
Eigenaar foto: De Schinkel Dirk