Bruin geel intensief

Omschrijving kleurslag bruinserie: de rugbestreping is tamelijk breed en goed afgetekend en minimaal onderbroken. Ook de flankbestreping moet goed zichtbaar zijn en is tegenwoordig een must voor keurmeesters. Donkerbruine vleugel en staartpennen enkel omzoomt met grondkleur. Goede diepe grondkleur goed zichtbaar tussen bruine bestreping. Indien minimale bruine phaeomelanine aanwezig moet ze vermengd zijn met de grondkleur die zo diep mogelijk moet zijn. Geen zichtbare schimmelsporen bij intensieve. Pootjes, snavel en andere hoorndelen egaal van kleur.
Foto: zelfde vogel als eerder op site dus zelfde beoordeling, juist andere positie. Zeer goede mengeling van onze en zuiderse vogels is al aan gewerkt.
Bestreping zeer goed zowel op rug en flanken goede zwartbruine melanine. Zeer goed helder tussen de bestreping en vrij van zichtbare phaeomelanine. Goed geoxideerd geheel (grondkleur). Voor mij een topvogel en één van de beste dat ik al gezien heb, maar sluit niet uit dat er nog betere zijn.

Eigenaar: Bart Ooijen
Foto: De Schinkel Dirk